Rodzaje certyfikatów

certyfikatAby zwiększyć pewność, że jakość produktu czy usługi jest dobra, wprowadzono pojęcie certyfikatu. Certyfikat jest dowodem na to, iż dołożono wszelkich starań, aby proces produkcyjny zaowocował jakością najlepszą z możliwych do osiągnięcia. Znanymi certyfikatami na rynku są na przykład ISO-9001, ISO-9002, i one jednak nie są doskonałe (piszę o tym tutaj). Dlatego też w Orlich Piórach opracowane zostały procedury zapewnienia jakości, których zastosowanie pozwala na przyznanie jednego z poniższych certyfikatów.

ZIELONY
Certyfikat Jakości Orlich Piór

Jest to certyfikat który przyznaje się produktom nowowprowadzonym na rynek. Produkt po przejściu przez Procedurę Zbierania Wymagań, prototypowanie u dostawcy sprzętu i przejściu przez Procedurę Testowania w Orlich Piórach trafia do sprzedaży z tym właśnie certyfikatem.

Certyfikat Zielony daje pewność, że zostało zrobione wszystko co możliwe aby jak najlepiej rozpoznać i sprecyzować potrzeby. Także, że sprzęt został zaprojektowany w sposób gwarantujący najlepsze możliwe spełnienie potrzeb i że w testach udowodnił swoją wysoką jakość.

Ograniczeniem Certyfikatu Zielonego jest to, iż cały proces certyfikacji odbywa się w warunkach laboratoryjnych. Żaden człowiek nie jest alfonsem i omegą, i dopiero życie pokazuje czy teoretyczne podejście do problemu było najwłaściwsze.

Prawdopodobieństwo pojawienia się problemów jest jednak minimalne – w procesie certyfikacji zaangażowani są doświadczeni użytkownicy sprzętu, dzięki czemu niewiele może ujść ich uwadze, a sama procedura testowania kładzie duży nacisk na testy w terenie, w autentycznych warunkach wyprawy harcerskiej.

To co może jeszcze wymagać poprawy to drobne niedogodności natury kosmetycznej lub ekonomicznej. Raczej okaże się, że jakaś funkcja jest nie do końca potrzebna i można by obniżyć cenę rezygnując z niej, niż miałoby się okazać, że czegoś istotnego brakuje.

CZERWONY
Certyfikat Jakości Orlich Piór

Jest to certyfikat który może otrzymać sprzęt posiadający od co najmniej roku certyfikat zielony i który przejdzie przez Procedurę Doskonalenia (treść procedury znajdziesz tutaj).

Certyfikat Czerwony daje pewność, że sprawdzona laboratoryjnie jakość Certyfikatu Zielonego jest również zweryfikowana przez setki osób korzystających ze sprzętu w terenie. Certyfikat Zielony jest już na tyle rozbudowany i pewny, że można spodziewać się jedynie nielicznych możliwości poprawienia czegokolwiek. To co na tym etapie można uwzględnić, to pojawiające się nowe technologie, lepsze tkaniny, dodatki czy inne surowce.

GRANATOWY
Certyfikat Jakości Orlich Piór

Istnieją takie produkty – jak na przykład sprzęt programu Trzy Pióra (prekursora Orlich Piór) Zostały one zaprojektowane i wdrożone do dystrybucji na długo zanim wykrystalizował się Ruch „Orle Pióra” a z nim Harcerskie Biuro Konstrukcyjne. Istnieją również systuacje, kiedy na rynku pojawi się sprzęt który nas interesuje, a który znalazł się w sprzedaży niezależnie od procedur HBK. Sprzęt taki ma pewną jakość, której niezaprzeczalnym dowodem są tysiące zadowolonych użytkowników. Przeszedł przez próbę ognia i sprawdził się w działaniu, nie mając przecież podstawy metodologicznej jaką są procedury zapewnienia jakości Orlich Piór. Sprzęt taki otrzymuje więc Certyfikat Granatowy, który jest ważny przez rok od daty wystawienia. W ciągu tego czasu, model na który został przyznany certyfikat musi zostać poddany Procedurze Doskonalenia, w wyniku której zostanie sporządzona rekomendacja usprawnienia. W wyniku rekomendacji powstanie produkt który po przetestowaniu otrzyma Certyfikat Zielony, a dalej – w trakcie procesu doskonalenia – Certyfikat Czerwony.